خوش آمدید, مهمان ! [ ثبت نام | ورود

فرم ثبت پزشکان

پزشک های پزشکی عمومی (0)

پزشک عمومی انواعی از بیماریها را مدیریت می کند که به شکل تمایز نیافته و در مراحل اولیه از شروعشان هستند و گاهی ممکن است نیاز به مداخله فوری داشته باشند .هدف یک پزشک عمومی در یک مواجهه ، داشتن نگرشی کلی در رسیدگی به عوامل بیولوژیک ، روحی و اجتماعی است که باید برای مراقبت بیماری در هر مریض مورد توجه قرار گیرند

پروفایل ثبت نشده است.

تبلیغات

  • Digikala
  • insurance iran
  • Unicef
  • ideawall