خوش آمدید, مهمان ! [ ثبت نام | ورود

فرم ثبت پزشکان

پزشک های سرپرستار (0)

رده‌ای از مدیریت خدمات پرستاری و مامایی در بیمارستان است که قبل از عنوان مدیریت پرستاری بالینی وجود داشته است. مترون بیمارستان سرپرست تمامی افراد شاغل در کار پرستاری است؛ سرپرستار

پروفایل ثبت نشده است.

تبلیغات

  • Digikala
  • insurance iran
  • Unicef
  • ideawall